Hotline: 094.230.6868
Email: quyetdv@digistore.vn

Business

X7 - Thiết bị kiểm soát vào ra bằng vân tay và thẻ từ X7 - Thiết bị kiểm soát vào ra bằng vân tay và thẻ từ Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 01:28 Rating: 5
Máy chấm công vân tay Ronald Jack Iclock 260C Máy chấm công vân tay Ronald Jack Iclock 260C Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 21:01 Rating: 5
Virdi AC-7000 - Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt Virdi AC-7000 - Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 21:55 Rating: 5
Suprema Xpass-SLIM - Máy chấm công Suprema Xpass-SLIM - Máy chấm công Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 19:34 Rating: 5
Máy chấm công thẻ từ WISE EYE WSE 300 Máy chấm công thẻ từ WISE EYE WSE 300 Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 03:01 Rating: 5
Máy chấm công thẻ cảm ứng S-300 Máy chấm công thẻ cảm ứng S-300 Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 21:12 Rating: 5
Máy Chấm Công Cảm Ứng RONALD JACK S400 Máy Chấm Công Cảm Ứng RONALD JACK S400 Reviewed by Tâm Nguyễn Đức on 19:22 Rating: 5